Arrangementer:

 

     Tilmelding trin for trin 

     Afbud meldes på:
     arrangementer@museums-foreningen.dk 

 

Følg os på Facebook


Her får du et kodeord til medlems-login.
Er du medlem af Museumsforeningen skal du følge dette 
link

Du skal kun bruge dette link første gang du vil logge ind. Derefter skal du gå via "For medlemmer" i menulinien.


 

Dagsorden til Generalforsamling 2024

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Aflæggelse af beretning for 2023

4. Forelæggelse af foreningens regnskab for 2023

5. Fastsættelse af kontingent for 2025

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Forslag fra medlemmer

8. Valg af:

a) formand for 2 år

Peter Melander Brandi er villig til genvalg

b} bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Thorkild Gruelund og Jan A. Lindstrøm, begge er villige til genvalg.

Ikke på valg: Bente Eriksen, Hans Christian Bjerg, Kirsten Holmehøj

c) suppleanter

Benedicte Kieler og Rose Marie Tillisch er begge villige til genvalg.

d) revisor

Erik Wetche er villig til genvalg

9. Eventuelt

               -----------------------------oooooooooooooooooooooo---------------------------

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn afholder generalforsamling

mandag den 6. maj 2024, kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Sdr. Jagtvej 1, Bagbygningen.

Efter generalforsamlingen, kl. 19.30, vil der være foredrag af lektor, dr. Bo Fritzbøger om:

"Rude Skov - fra 1600-tallets overdrev til vore dages multifunktionalitet".

Som de fleste andre danske skove blev Rude Skov indtil 1700-tallets landboreformer brugt til mange forskellige formål. Det gav anledning til mange konflikter, og det prægede i høj grad skovens udseende. I 1800- og 1900-tallet blev dens brug mere entydig. Produktion af træ blev fuldkommen dominerende, og en stigende folkelig interesse for rekreation og friluftsliv måtte indordnes under dette overordnede hensyn. Men fra sidste del af det 20. århundrede blev målet med skovdriften igen mere uklart, og heller ikke vore dages multifunktionelle skovdrift er uden konflikter.

Bo Fritzbøger er lektor i historie ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet. Han har udgivet en række bøger bl.a. ”Kulturskoven” (1994), ”Bag hegnet” (2002), ”Det åbne land kulturhistorie” (2004), ”Vandets veje” (2009), og senest ”Sustainable Development of Denmark in the World” (2022). Hans disputats fra 2004 handlede om ejendomsretten til skov fra middelalderen frem til 1800-årene (”A Windfall for the Magnates”).

Alle er velkomne, ingen tilmelding.

 

 

 

 
 
                                                                           
 
 
Bemærk:Der kan kun anvendes
én email adresse pr. husstand.

 

 


 Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/www.museums-foreningen.dk/www/mainbuttom.php4 on line 17

 Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk