ll


<< Tilbage

AKTIVITET
Besøg grevinde Danners vinterbolig
Lokation: Ny Vestergade 13 (overfor Nationalmuseets hovedindgang) - Klik her for at se lokation på kort
Start: Lørdag d. 02. feb. Kl. 10:00
Slut: Lørdag d. 02. feb. Kl. 11:30
Pris Medlem: 0.00 Kr.
Ikke medlemmer: Kun for medlemmer!
Beskrivelse: Lejligheden er et godt bevaret eksempel på det bedre borgerskabs boligforhold i København i midten/slutningen af 1800-tallet. Grevinde Danner benyttede lejligheden som vinterbolig fra 1865 og til sin død i 1874
Ny Vestergade 13 blev opført i 1821 – ”3 etager højt over kælderen, grundmuret med en facade på fem fag og med en port i bygningens vestlige del. Til denne del sluttede sig til venstre i gården et smalt grundmuret sidehus af samme højde og et baghus på fire etager, hvor der i stueetagen var to vognremiser med porte og et dobbelt lokum”.
Denne beskrivelse giver et udmærket indtryk af, hvorledes datidens herskabelige gårde var bygget. Efter at være solgt nogle gange blev ejendommen i 1855 overtaget af grosserer og tømmerhandler Chr. L. Maag, der lod ejendommen ombygge og modernisere og ud til  Ny Vestergade forhøje til 4 etager. Som noget nyt blev der installeret både ”watercloset” og gas, hvilke ikke mange københavnske ejendomme havde i midten af 1850’erne.
Maags lejlighed på 1.sal var ejendommens fornemste. De tre stuers udsmykning var udført af Georg Chr. Hilker med bistand af Constantin Hansen og P.C.Skovgaard, hvilket i eftertiden er betragtet som et højde punkt i 1800-tallets rumudsmykning.
2.januar 1865 solgte dødsboet efter grosserer Maag ejendommen til enkelensgrevinde Danner, der efter Frederik d. 7.’s død i 1863 havde måttet indstille sig på en helt ny tilværelse. Her fik hun nu sin officielle vinterbolig indtil sin død i 1874.
 
Status:
Pris Medlem:0.00 Kr. Ikke medlemmer: Kun for medlemmer!
Totale pladser:25 stk.Ledige pladser: 0 stk.
Venteliste:Aktiv På venteliste: 3 stk.
Tilmeld personer: Max. 1 stk.Tilmeldingsfrist:Torsdag d. 31. jan.
LUKKET FOR TILMELDING! 


 Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk