ll


<< Tilbage

AKTIVITET
Nordsjælland - et magtens landskab - NY FOREDRAGSHOLDER
Lokation: Sdr. Jagtvej 1, 2970 Hørsholm (Konfirmandstuen i gården bag præstegården) - Klik her for at se lokation på kort
Start: Tirsdag d. 07. maj. Kl. 21:00
Slut: Tirsdag d. 07. maj. Kl. 22:30
Pris Medlem: 0.00 Kr.
Pris ikke medlem: 0.00 Kr.
Beskrivelse: Det Nordsjællandske landskab er indrettet af enevolds-kongerne bl.a. med henblik på parforcejagt - hør mere om dette i foredraget efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen vil tidligere skovrider i Jægersborg skovdistrikt, Klaus Waage, holde et foredrag med titlen

Nordsjælland – et magtens landskab

Skovene lige omkring Hørsholm er ikke blandt de nordsjællandske skove, som kandiderer til UNESCOs liste over verdensarv. Selvom Christian den 5. gik på jagt ved Hørsholm, var terrænet her måske ikke egnet til den parforcejagt, der omkring 1685 skabte de enestående systemer af geometrisk anlagte, snorlige jagtveje i de øvrige skove. Kaster man et blik på et kort over Nordsjælland, ser man at parforcejagtlandskabet er ægte barok i stor skala, bevidst planlagt som udtryk for den enevældige konges magt og storhed. Samtidig er landskabet imidlertid omhyggeligt planlagt, så det tjener sit praktiske formål som arena for den parforcejagt, som enevældige herskere i 16-1700-tallet dyrkede. Foredraget fortæller om landskabet og baggrunden for det, en baggrund som placerer de enevældige danske kongers jagt i et større europæisk perspektiv.

 


 Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk