Generalforsamling 2018 - nu med referat !
16. apr. 2018  Kl. 23:49:41  af: Erling Olsen
Ordinær generalforsamling
Tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Godkendelse af dagsorden

3.    Aflæggelse af beretning for 2017

4.    Forelæggelse af foreningens regnskab for 2017 til godkendelse.

5.    Fastsættelse af kontingent for 2019 - uforandret - se budgetter for 2018-19

6.    Forslag fra bestyrelsen
       - Vedtægtsændringer - se nuværende, forslag til nye samt ændrings-oversigt

7.    Forslag fra medlemmer
       Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest den 23. april

8.    Valg af:
       a) formand
            Peter Brandis valgperiode udløber først næste år

       b) bestyrelsesmedlemmer:
            Ingen af valgperioderne for Erling Olsen, Jens Th Hansen og Thorkild Gruelund
            udløber i år
            Som nye medlemmer foreslår bestyrelsen: Torben Frelsvig og Henning Morgen

       c) suppleanter

       d) revisor
            Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Wetche

9.    Eventuelt

Referat.   E-mail Nyheden


  NYHEDER
» 27. nov. 2018 Kvalitetsvurdering af Museum Nordsjælland
» 10. jun. 2018 Museums-foreningen passer på dine personlige data
» 09. jun. 2018 Ekstraordinær Generalforsamling 2018
» 16. apr. 2018 Generalforsamling 2018 - nu med referat !
» 14. jul. 2015 Gratis adgang til alle Museum Nordsjællands afdelinger
» 02. mar. 2015 Hørsholm Lokalarkiv nu med i Danmarkshistoriens største digitale scrap
Side 1 af 1

Share |


 Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk