ll


<< Tilbage

AKTIVITET
Rundvisning Vangede Kirke
Lokation: Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte - Klik her for at se lokation på kort
Start: Lørdag d. 22. feb. Kl. 11:00
Slut: Lørdag d. 22. feb. Kl. 12:00
Pris Medlem: 25.00 Kr.
Ikke medlemmer: Kun for medlemmer!
Beskrivelse: Vangede Kirke blev bygget i 1970'erne og indviet den 17. marts 1974. Kirken er tegnet af arkitekten Johan Otto von Spreckelsen, og keramikeren Tue Poulsen deltog i udformningen af alter, kors, døbefont og prædikestol.

Byggematerialet er håndstrøgne teglsten i alle murflader, vinduer består af tykke, indmurede glasblokke samt af fire ovenlysvinduer. Loftet domineres af en kassetteudsmykning, som også kendes fra von Spreckelsens store triumfbue i Paris.

Orglet, som har 40 registre, er ligeledes tegnet af von Spreckelsen. Det er indsat i en sort smedejernsramme og bygget af Th. Frobenius og Sønner i 1979. Dets placering i kirken leder tanken hen på en altertavle -- idet alteret er placeret midt i kirkerummet.

I kirkens nordlige hjørne står en lille træfigur med Kristus og de fire evangelister. Det menes udført af billedhuggeren H.W. Bissen og stammer fra den midlertidige Vangede Kirke. I den lille kirkesal ses en Kristus-figur i sortlakeret aluminium tegnet af kunstneren Harry W. Holm.

Uden for findes et slankt, fritstående kirketårn eller kampanile bestående af tre kirkeklokker i en udførelse svarende til kirkens orgel. Tårnet er opført af Brødrene Anker Hasle ApS.

 

Mødested: Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte
 
Status:
Pris Medlem:25.00 Kr. Ikke medlemmer: Kun for medlemmer!
Totale pladser:20 stk.Ledige pladser: 10 stk.
Venteliste:Aktiv På venteliste: 0 stk.
Tilmeld personer: Max. 2 stk.Tilmeldingsfrist:Mandag d. 17. feb.
LUKKET FOR TILMELDING!