Samhandelsbetingelser

Betaling/Levering
http://119012.buildyourownshop.com/Graphics/1x1.GIF

Betaling
Du kan betale med Dankort. Der kan forekomme et gebyr til forsendelse. Størrelsen varierer afhængig af forsendelsestype, efter postvæsenets tariffer.
Straks efter bestilling og betaling over Internettet vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

Alle varer betales ved bestilling. For arrangementer gælder endvidere følgende betingelser: Ved evt. afbud indtil 10 dage før arrangementsdatoen refunderes det fulde beløb, ved afbud indtil 5 dage før refunderes 50 % af prisen, ved afbud fra 5 dage før arrangementet kan vi ikke give nogen refundering.

Levering
Fysiske varer anses for leveret, så snart varen er udleveret fra Museumsforeningen for Hørsholm og Omegns lager til enten fragtmand eller Postdanmark. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn påtager sig ikke noget ansvar for produktets stand efter transport eller for transportens varighed.
Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn vil levere varen snarest muligt, er der tale om deltagelse i et arrangement, er leveringsdatoen den samme som arrangementsdatoen, vær dog opmærksom på de særlige betingelser under afsnittet ”Betaling”

Sikkerhed
Sikkerheden vedr. betaling over nettet, er i de senere år blevet kraftigt forbedret, og befinder sig i dag på et langt højere sikkerhedsniveau, end for blot få år siden.

Læs om sikkerhed og adfærd på nettet hos på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.fs.dk eller hos e-handelsfonden www.e-handelsfonden.dk.

http://119012.buildyourownshop.com/Graphics/1x1.GIFReklamationspligt
Hvis leverancen er i uoverensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber indenfor senest 14 dage reklamere.

Fejl og mangler
For at påberåbe sig at en fysisk vare lider af fejl eller mangler, skal fejlen/manglen anmeldes til Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn straks den er opdaget. Køber skal beskrive hvad fejlen/manglen består i, og på forlangende vise hvordan fejlen/manglen er forekommende. Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn er kun ansvarlig for fejl og mangler, der forekommer indenfor 1 år, efter salgstidspunktet.

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegns mangelansvar
Gælder kun fysiske varer.

Hvis det leverede ikke lever op til det aftalte, og forudsat at ovenstående er opfyldt, har Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn berettiget og forpligtet sig til indenfor rimelig tid, at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give køber et forholdsmæssigt nedslag i prisen, således at manglen må anses for at være endeligt afhjulpet.
Køber er kun berettiget til at hæve aftalen om køb af den pågældende vare, hvis Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn ikke har afhjulpet fejlen/manglen jf. ovenstående, og Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn har modtaget skriftlige meddelelse herom og minimum 30 arbejdsdage er forløbet.

Returnering af en vare bekostes af køber og skal ske inden for 14 dage fra modtagelsen af varen.

Museumsforeningen for Hørsholm og Omegns ansvar omfatter ikke fejl forårsaget af normal slitage.

Produktansvar
Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn er har produktansvar i henhold til gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke yderligere ansvar, end det der følger af loven. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning, er derfor frasagt.

Garanti
Gælder kun fysiske varer.

http://119012.buildyourownshop.com/Graphics/1x1.GIFFølgende garantibetingelser er gældende for leverancer fra Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn

Vi henholder os til dansk købelov. Så husk at gemme fakturaen, i tilfælde af der skulle opstå problemer.

Returret
Vi giver ikke penge retur, men såfremt der er tale om en fysisk vare, vil vi forsøge, at finde en anden vare, hvis det er muligt. Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk